İşyeri Hekimliği Hizmeti

Uzman hekim kadromuz, çalışanların iş ve iş riskine bağlı gelişebilecek sağlık sorunlarından korunmaları için hizmetinizde.

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;
Rehberlik ve Danışmanlık
Sağlık Gözetimi
Eğitim ve Bilgilendirme
İlgili Birimlerle İşbirliği

Kimler İş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;
22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak ” en az elli işçi çalıştıran işyerleri ” iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLMESİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre;

KURAM OSGB Ankara merkezli firmamızda sizlere İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde iş yeri hekimi ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenizde sizlere destek olabilmekteyiz.

KURAM OSGB Ankara merkezli firmamızda ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan İngilizce bilen, İş Yeri Hekimi kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, görevlendirmekle yükümlüdür.

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre Ankara da hizmet veren KURAM OSGB firmamız müşterilerine aşağıda belirtilen sürelerde OSGB hizmeti vermektedir.
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.