İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanları ile iş ortamı gözetim ve denetimi, iş güvenliği eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanunu kapsamında yer alan iş yerleri kurumlarında İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. Firmamız, bu hizmeti verebilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Amacı
Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak,
Çalışanları olumsuz etkenlerden korumak,
İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak,
İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek,
Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Görevlendirmek

KURAM OSGB Ankara merkezli firmamız sizlere A,B,C sınıfı iş güvenliği uzmanlarını görevlendirirken öncelikle işyerlerinizin tehlike sınıflarını belirlemekte ve sizin iş yerinizin tehlike sınıfına göre yasal olarak olması gereken İş güvenliği uzmanlarını görevlendirmektedir.
KURAM OSGB Ankara merkez firması İş güvenliği uzmanlarını görevlendirirken mevzuatta belirtilen süreler dahilinde iş güvenliği uzmanlarımızı iş yerlerinizde görevlendirilerek işyerlerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmaktadır.
KURAM OSGB firması ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan İngilizce bilen, İş Güvenliği uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.
KURAM OSGB firmamız tarafından iş yerlerinizde görevlendirilen İş güvenliği uzmanlarımızın tamamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri aşağıda belirtilmiştir.
İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.
Bu maddeye göre Ankara da hizmet veren KURAM OSGB firmamız müşterilerine aşağıda belirtilen sürelerde OSGB hizmeti vermektedir.

a)10’dan az çalışanı olan işyerlerinde,
29 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden,(Değişik:RG-30/4/2015-29342)
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika, iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.