Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 2016 Yılı Süreleri

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi tam zamanlı çalışma süreleri tablodaki gibidir:
Tam Zamanlı Çalıştırma Zorunluluğu İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi
Az Tehlikeli 1000 kişi 2000 kişi
Tehlikeli 500 kişi 1000 kişi
Çok Tehlikeli 250 kişi 750 kişi

  • İş güvenliği uzmanı çalışma süresi hesaplaması 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan Madde:12 (Değişiklik: 30.04.2015 / 29342) bakılarak süreler düzenlenmiştir.
  • İşyeri hekimi çalışma süresi hesaplaması 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde:12 (Değişiklik:18.12.2014 / 29209) bakılarak süreler düzenlenmiştir.
  • Diğer sağlık personeli çalışma süresi hesaplaması 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde:19 (Değişiklik:18.12.2014 / 29209) bakılarak süreler düzenlenmiştir. Eğer işyerinde tam süreli işyeri hekimi görevlendirildiyse, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunluluğu bulunmaz.
  • Tam gün çalışacak isg profesyoneli kişi hesaplamasında aylık olarak 1 kişi için 195 saat karşılığı 11.700 dakika olarak hesaplanmıştır.
  • Kamu kurumları (işçi tanımı hariç) ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi 01.07.2016 dır.

Uyarı: Program bilgilendirme amaçlıdır. İSG-Katip üzerinde sözleşme süreleri belirlenmiştir. Firma girişlerinde süreler güncellenmektedir.